Tầm nhìn & Sứ mệnh

Tầm nhìn: Như chúng ta đã nhận ra, sự khác nhau về năng lực khi đến tuổi trưởng thành của con người phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường xung quanh. Một trong những yếu tố lớn nhất đó là phương pháp giáo dục họ được tiếp cận ngay từ khi còn độ tuổi mẫu giáo. Phương pháp người Nhật giáo dục cũng chính là tinh thần của Montessori với mục tiêu mang lại môi trường tốt cho trẻ phát triển nội lực của bản thân. Giai đoạn trẻ từ 0 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng nhất của sự hình thành con người, vì vậy gia đình và nhà trường cần tập trung nhiều về phương pháp giáo dục để đánh thức những tiềm năng vô hạn của các con trong độ tuổi này. Với việc tạo ra môi trường giáo dục theo tinh thần Montessori và đội ngũ được đào tạo tốt về chuyên môn và kỹ năng, Little Hands sẽ là môi trường tạo nền móng cho các con phát triển tốt nhất.

Sứ mệnh: Cùng với kiến thức đã tích lũy ở Nhật Bản, Little Hands ra đời để đem lại thêm một lựa chọn về nền tảng giáo dục cho các con. Đó là môi trường An Toàn – Thân thiện – Tự lập – Sáng Tạo – Yêu Thương với cơ sở vật chất tốt để các con vui thích “làm việc”, giao tiếp tốt với bạn bè, tự học những kỹ năng nền tảng cho sự phát triển con người. Đó là môi trường với tinh thần Montessori đã được chứng minh sự đúng đắn và được áp dụng ở hầu hết các nền giáo dục tốt nhất thế giới dưới các hình thức khác nhau. Đó là môi trường mà có thể giúp các con lớn lên với nội lực tốt để chắp cánh các ước mơ.

Nguyên tắc ứng xử

NHÀ TRƯỜNG - HỌC SINH

Về nguyên tắc, giáo viên là người mà các bé trao sự tin tưởng, yêu thương của mình, chia sẻ những suy nghĩ cũng như thể hiện khả năng của bé. Ngược lại, giáo viên luôn cư xử với bé với sự tôn trọng, tin tưởng, công bằng, điềm tĩnh để bé luôn tin cậy vào mình.

Trong giờ hoạt động Montessori, giáo viên tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của bé về hoạt động bé muốn thực hiện và giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn cho bé thực hiện tốt lựa chọn của mình. Nhà trường nhận thức rõ mỗi bé là một cá tính, sự khác biệt riêng và cần có sự quan sát kỹ lưỡng để hiểu bé và đề ra những phương pháp phù hợp với quá trình phát triển của bé.

HỌC SINH - HỌC SINH

Trong giờ hoạt động cá nhân, bé cần một vùng riêng như tấm thảm, vòng tròn ranh giới nơi không ai xâm phạm của ai nếu không xin phép bạn và được bạn cho phép.

Trong giờ hoạt động chung, các bé được tự do phối hợp, trao đổi, giải quyết các vấn đề xảy ra trên cơ sở thương lượng và tôn trọng lẫn nhau.

Các bé được thuyết phục để hiểu rằng mỗi người đều có phạm vi riêng và người khác cần tôn trọng phạm vi của mình, ngược lại mình cũng tôn trọng phạm vi của người khác. Bé cần hiểu sự riêng tư của mình cũng như của bạn mình là điều cần tôn trọng. Dựa trên ý thức tốt về phạm vi cá nhân của bản thân mình và của những bạn xung quanh, các bé sẽ tự hình thành phong cách cư xử văn minh, lịch sự và biết tôn trọng người khác.

Lý do chọn Little Hands