Tuyển dụng

Cách ứng tuyển

Gửi mail đến info@little-hands.vn

Gọi điện thoại (08) 3995 1888

Giáo viên mầm non
? Giáo viên mầm non – Tốt nghiệp đại học về chuyên ngành mầm non – Có bằng đào tạo giáo viên ......
Trợ tá giáo viên
? Trợ tá giáo viên – Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành mầm non trở lên hoặc Đại học (bất kể ......
Bảo mẫu
?Bảo mẫu – Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành mầm non trở lên hoặc Đại học (bất kể ngành nghề miễn ......